Pressmeddelanden

2020-03-13

Dåva DAC öppnar ny sulfidjordsdeponi i Umeå

I strålande marsväder invigde Dåva Deponi och avfallscenter (Dåva DAC) på måndagen en ny deponi för omhändertagande av sulfidjord i Umeå. På den nya anläggningen som man döpt till ”Dåva Norra” kan man varje år ta emot upp till 100 000 ton jord och totalt ryms det nära 350 000 ton sulfidjord.

Bilar med jord från Trafikverkets stora vägprojekt ”Västra Länken” och flera andra projekt har redan börjat rulla in till anläggningen.

- Det är ytterst glädjande att kunna erbjuda denna lösning för pågående och planerade byggprojekt. Den nya deponin har stor kapacitet vilket underlättar i de många projekt som idag bygger framtidens Umeå och vår resa mot 200 000 invånare, säger en stolt Jörgen Aronsson, VD på Dåva DAC.

Sulfidjorden förekommer naturligt längs Norrlandskusten och bildades när den senaste istiden drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan. Det är det höga innehållet av järnsulfid som utgör ett problem eftersom denna mineral reagerar med syre när massorna grävs upp och bildar svavelsyra som i sin tur lakar ut metaller från jorden. Samtidigt är denna typ av jord mindre eftertraktad i markkonstruktioner vilket gör att det ofta finns ett behov att göra sig av med den som ett avfall. Det har under senare tid kommit flera alternativ till deponering som går ut på att den kemiska reaktionen i jorden förhindras genom behandling och att jorden därefter återvinns på olika sätt.

- Vi ser givetvis positivt på att det kommer andra sätt än att bara lägga detta avfall i slutförvar men situationen idag, och under många år framåt, är sådan att deponialternativet är efterfrågat och nödvändigt, fortsätter Jörgen Aronsson.

Dåva DAC är ett kommunalt bolag och ägs av Umeå kommun. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Dåva Företagspark norr om Umeå och omfattar där omhändertagande av icke-farligt och farligt avfall för behandling och deponering.

Text Pdf, 854.6 kB.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Kontaktuppgifter

Jörgen Aronsson, VD

090-16 15 10; 070-394 15 10

jorgen.aronsson@avfallscenter.se

www.avfallscenter.se Länk till annan webbplats.

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.