Seminarium och workshops

Här hittar du presentationer och annat material från seminarium och workshops.

Film om sulfidjord i Umeå 2020

Platsbesök på tre entreprenader i Umeå där sulfidjord grävs ur, på ett geotekniskt lab och på en deponi för sulfidjord. Filmen framtagen i projekt STASIS år 2020 och finansierad med medel från EUs strukturfond Bothnia-Atlantica, Region Västerbotten och Österbottens förbund. Finns också med svensk, finsk och engelsk text.

Den 23 maj 2018 arrangerade WSP (tillsammans med bl a Dåva DAC) ett seminarium om sulfidjord på Hotell Aurum i Skelleftå. Nedan finns möjlighet att ladda…
Den 26 april 2017 arrangerade Dåva DAC ett seminarium om sulfidjord på Umeå Folkets Hus. Nedan finns möjlighet att ladda hem program, deltagarförteckning, presentationer…
Skip to content