Privatkunder

Dåva DACs tjänsteutbud är riktat till företagskunder. Det finns dock ett undantag och det är mottagning av asbestklassade rivningsavfall. Som privatperson går det alltså att avlämna t.ex takpannor eller fasadskivor i Eternit hos Dåva DAC på Dåva Företagspark.

Små mängder asbest (upp till 5 kg) kan lämnas på återvinningscentralerna som Vakin tillhandahåller. Större mängder lämnas hos oss.

Hantering av asbest

Som privatperson lyder man inte under de regelverk som finns avseende yrkesmässig hantering och transport av asbestavfall. Vi rekommenderar dock att skyddsutrustning i form av heltäckande klädsel och handskar samt vid behov även andningsmask med partikelfilter används vid hanteringen.

Så lämnar du som privatperson asbest

1. Deklaration ska skickas in och godkännas i förväg

Innan avfallet kan transporteras hit måste en avfallsdeklaration skickas in och godkännas. Avfallsdeklaration finns att hämta digitalt här och på blanketten framgår vart den ska skickas. Dåva DAC svarar med de kunduppgifter som behövs för att avfallet ska kunna avlämnas. Obs att handläggningen kan ta upp till tre dagar. Ingen avlämning utan godkänd deklaration.

2. Emballera rätt

Avfallet ska emballeras så att avfallet inte dammar och att lossning underlättas.
• Mindre avfallsmängder ska vara packade i plastsäck som försluts väl. Varje ingående avfallsdel ska också vara inplastad.
• Större avfallsdetaljer som t ex skivor och plattor ska vara packade på lastpall på vilken en byggplast lagts under och sedan svepts över avfallet och tejpats. På så sätt kan avfallet lastas och lossas utan att lastpallen förorenas. Lastpallen tas åter av kunden.

3. Invägning

Vid ankomst till Dåva Företagspark ska bilen först vägas på vågstationen vid infarten till området. För detta används de kunduppgifter som Dåva DAC meddelar tillsammans med godkännande av avfallsdeklarationen.

4. Lossning

Efter invägning, kör till Dåva DACs kontor (400 m längre fram) så anvisar vi plats för lossning. För större gods, t ex på pall, erbjuder vi hjälp med lossning med traktor försedd med lastgafflar.

5. Utvägning och debitering

Efter lossning ska bilen vägas ut på vågstationen. Debitering sker efter avlämnad avfallsmängd enligt gällande taxa och avgiften faktureras. För privatpersoner tillkommer moms på deponitaxan.

Viktig information till dig som lämnar avfall till deponering

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Skip to content