Företagskunder

Deponering av avfall görs av sådant som inte går att återvinna eller återanvända. Klicka på ett val i nedan om du vill läsa mer om de olika delarna.

Fast

 • Askor
 • Förorenad jord
 • Restprodukter från industrin
 • Deponirester från hushåll och
  byggbranschen
 • Asbest
 • Sulfidjord
 • Jord och sten

Elektronik/vitvaror

 • Elektronik
 • Vitvaror

Viktig information till dig som lämnar avfall till deponering

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Skip to content