Du återvinner,
vi tar hand om resten!

Välkommen till Dåva DAC

Vi erbjuder säker deponering av avfall som inte bör eller kan återvinnas, både för farligt och icke-farligt avfall. Vi arbetar med flexibla lösningar för att kunna återvinna så mycket som möjligt där så är möjligt. Vår bredd är vår styrka och att ha en hög miljöprofil på våra tjänster är ett av våra främsta mål.

Öppet vardagar 07.00 – 16.00

Lämna avfall till Dåva DAC

  • Endast företag kan lämna avfall till Dåva DAC.*
  • Avfallsdeklaration ska lämnas in i förväg och vara godkänd innan avlämning. 
  • Allt avfall vägs på vågstation vid infarten till Dåva Företagspark. Godkänd avfallsdeklaration ska medföras transporten och de invägningsuppgifter som erhölls vid godkännande ska uppges.
  • Vid avlämning av avfall på annan mottagningsplats erhålls anvisning för detta.
  • Efter invägning ska anmälan göras till Dåva DACs kundmottagning som ligger 400 m rakt fram efter vågstationen på höger sida.
  • Välkommen!

*Undantag finns för exempelvis asbestinnehållande tak- och väggbeklädnader (eternit) som kan avlämnas av privatpersoner.

Dåva - En komplett anläggning inom deponi och återvinning.
Avfallstrappan

Avfallstrappan

Avfallstrappan eller ”avfallshierarkin” anger i vilken ordning olika metoder att behandla avfall bör användas. Den är en guide som syftar till att minska uttaget av naturresurser och belastning på miljön.

Deponering är ett viktigt steg för att avgifta och rena den miljö och det samhälle vi lever i. Dåva DAC arbetar även med återvinning och energiutvinning.

Ju högre upp i trappan desto bättre!

Nyheter

Regeringen har fastställt deponiskatten för 2024 till 725kr/ton vilket är en höjning med 91 kr/ton från 2023 års skattebelopp om 634 kr. Det nya…
Äntligen har vi uppdaterat vår hemsida. Den ska innehålla mer information, mer tillgänglighet och framförallt vara enklare!…
Skip to content