Icke-farligt avfall

För avfall som klassas som icke-farligt avfall krävs en grundläggande karaktärisering som bland annat beskriver materialets ursprung, egenskaper och innehåll.

Viktig information till dig som lämnar avfall till deponering

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.