Flytande avfall

Dåva DAC tar emot förorenat avfall som kräver behandling innan deponering.

Vi avvattnar, behandlar och deponerar följande flytande avfall:
• Slam från  tex rännstensbrunnar och tvättrännor
• Olja
• Förorenat vatten

Viktig information till dig som lämnar avfall till deponering

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Skip to content