Deponiskatt 2024

Regeringen har fastställt deponiskatten för 2024 till 725kr/ton vilket är en höjning med 91 kr/ton från 2023 års skattebelopp om 634 kr. Det nya skattebeloppet följer bestämmelserna om skattebelopp mm i Lag (1999:673) om skatt på avfall. Se ändrad: SFS 2023:756.

Senaste nyheterna

Äntligen har vi uppdaterat vår hemsida. Den ska innehålla mer information, mer tillgänglighet och framförallt vara enklare!…
Skip to content