Vakin, Dåva DAC och Umeå Kommun har arbetat tillsammans med ett team från Kajiado County i Kenya

Vakin deltar i flera internationella projekt och bidrar med kompetens om avfall, vatten och avlopp. Vi har bara en planet och den behöver vi ta hand om tillsammans.

Senaste nyheterna

Äntligen har vi uppdaterat vår hemsida. Den ska innehålla mer information, mer tillgänglighet och framförallt vara enklare!