Sulfidjord – lösningar för framtiden

Den 26 april 2017 arrangerade Dåva DAC ett seminarium om sulfidjord på Umeå Folkets Hus. Nedan finns möjlighet att ladda hem program, deltagarförteckning, presentationer och filmklipp. 

Del 1. Dagens situation 

• Inledning av Gustaf Sjölund, Dåva DAC

Video

• Sulfidjord – vad det är och hur vi karakteriserar den (Lars Eriksson, Mark&Miljö )

Video

• Myndighetsperspektivet (Karin Bark, WSP, och Sofia Linder, Luleå kommun)

Video

• Geoteknikerns perspektiv (Håkan Rosén, MRM Konsult)

Video

• Deponi eller sjukvård för pengarna? (Sven-Erik Sundqvist, Region Norrbotten)

Video

Del 2. Hur går vi framåt?

• Idéer kring framtida bedömningsgrunder (Josef Mácsik, Ecoloop)

Video

• Idéer kring framtida sulfidjordshantering (Josef Mácsik, Ecoloop) 

Video

Del 3. Paneldiskussion

I panelen: Sofia Linder (Luleå kommun), Karin Bark (WSP), Josef Mácsik, (Ecoloop), Sven-Erik Sundqvist (Region Norrbotten) och Lars Eriksson (Mark&Miljö). Moderator: Gustaf Sjölund, Dåva DAC

Video

Senaste nyheterna

Vi önskar kunder, leverantörer och branschkollegor en God Jul och ett Gott Nytt År! Årets julgåva sprider ljus och glädje i luciatider tillsammans med…