Icke-farligt avfall

Mottagning och behandling av icke-farligt avfall.

Den nya deponin för icke-farligt avfall togs i drift 2009 då de nya reglerna för deponering på tät botten började gälla. För avfall som klassas som icke-farligt avfall krävs en grundläggande karaktärisering som bland annat beskriver materialets ursprung, egenskaper och innehåll.

Läs mer om detta.

Deponin för icke-farligt avfall.

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.