Farligt avfall

Mottagning och behandling av farligt avfall för deponering.

Allt farligt avfall lämnas i ett mellanlagringstält för att minimera spridningsrisken av föroreningar i luft och mark. Avfallet deponeras på en tät botten enligt NFS 2004:10 och kapslas in för en långsiktig slutförvaring. Avfall som klassas som farligt avfall ska karaktäriseras och laktestas innan deponering. Dessa analyser ska bifogas den avfallsdeklaration som avlämnaren skickar in till Dåva D·A·C innan avfallet kommer till anläggningen.

Läs mer om detta.

Deponin för farligt avfall.

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.