Sulfidjord - lösningar för framtiden

Den 26 april 2017 arrangerade Dåva DAC ett seminarium om sulfidjord på Umeå Folkets Hus. Nedan finns möjlighet att ladda hem program, deltagarförteckning, presentationer och filmklipp. 

ProgramPDF    DeltagarförteckningPDF.

Del 1. Dagens situation 

• Inledning av Gustaf Sjölund, Dåva DAC

Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

• Sulfidjord - vad det är och hur vi karakteriserar den (Lars Eriksson, Mark&Miljö )

PDFPDF    Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

• Myndighetsperspektivet (Karin Bark, WSP, och Sofia Linder, Luleå kommun)

PDFPDF    Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

• Geoteknikerns perspektiv (Håkan Rosén, MRM Konsult)

PDFPDF    Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

• Deponi eller sjukvård för pengarna? (Sven-Erik Sundqvist, Region Norrbotten)

PDFPDF    Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2. Hur går vi framåt?

• Idéer kring framtida bedömningsgrunder (Josef Mácsik, Ecoloop)

PDFPDF    Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

• Idéer kring framtida sulfidjordshantering (Josef Mácsik, Ecoloop) 

PDFPDF    Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3. Paneldiskussion

I panelen: Sofia Linder (Luleå kommun), Karin Bark (WSP), Josef Mácsik, (Ecoloop), Sven-Erik Sundqvist (Region Norrbotten) och Lars Eriksson (Mark&Miljö). Moderator: Gustaf Sjölund, Dåva DAC

Videolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats