Sulfidjord - lösningar för framtiden

Den 26 april 2017 arrangerade Dåva DAC ett seminarium om sulfidjord på Umeå Folkets Hus. Nedan finns möjlighet att ladda hem program, deltagarförteckning, presentationer och filmklipp. 

Program Pdf, 248.2 kB, öppnas i nytt fönster.    Deltagarförteckning Pdf, 88.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Del 1. Dagens situation 

• Inledning av Gustaf Sjölund, Dåva DAC

Video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

• Sulfidjord - vad det är och hur vi karakteriserar den (Lars Eriksson, Mark&Miljö )

PDF Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.    Video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

• Myndighetsperspektivet (Karin Bark, WSP, och Sofia Linder, Luleå kommun)

PDF Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.    Video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

• Geoteknikerns perspektiv (Håkan Rosén, MRM Konsult)

PDF Pdf, 790.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

• Deponi eller sjukvård för pengarna? (Sven-Erik Sundqvist, Region Norrbotten)

PDF Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.    Video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2. Hur går vi framåt?

• Idéer kring framtida bedömningsgrunder (Josef Mácsik, Ecoloop)

PDF Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.    Video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

• Idéer kring framtida sulfidjordshantering (Josef Mácsik, Ecoloop) 

PDF Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.    Video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 3. Paneldiskussion

I panelen: Sofia Linder (Luleå kommun), Karin Bark (WSP), Josef Mácsik, (Ecoloop), Sven-Erik Sundqvist (Region Norrbotten) och Lars Eriksson (Mark&Miljö). Moderator: Gustaf Sjölund, Dåva DAC

Video Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.