Yttertavle deponi

Jord- och stendeponi.

Yttertavle deponi är en inert deponi som tar emot överskottsmassor i form av jord och sten från schaktarbeten runt om i kommunen.

På deponin får inert avfall avlämnas, så som jord, sten och grus. Avtäckningsmassor som innehåller organiskt material i form av humus, växtdelar, stubbar, ris mm får inte deponeras på deponin.

För mer information/kvittering av bomkort ring 090-16 15 15.

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.