Sulfidjord

Deponering sker syrefritt under grundvattennivån för att motverka oxidering och utlakning av svavelsyra som uppstår då sulfidjorden får ligga öppet.

Jordmassor till sulfiddeponin skall anmälas två veckor innan mottagning, se blankett. Till blanketten skall bifogas en jordartsanalys för att möjliggöra bedömning av försurningspotential. Endast sådan jord som har så kallad försurningspotential deponeras. För bedömning av försurningspotential ska sulfidjorden analyseras med avseende på:

  • Vattenkvot
  • Svavel (mg/kg TS)
  • Järn (mg/kg TS)
  • Fe/S-kvot
  • pH.

Efter bedömning och godkännande av Dåva D·A·C sker sedan deponering enligt överenskommelse.


Se nedanstående rapporter för mer information angående bedömning.

Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor; http://epubl.ltu.se/1402-1536/2007/13/LTU-TR-0713-SE.pdflänk till annan webbplats

Miljöteknisk bedömning och hantering av sulfidjordsmassor; https://pure.ltu.se/ws/files/4797396/Rapport.pdflänk till annan webbplats


Deponin för sulfidjord.

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats