Allmänt

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB är ett kommunalt bolag ägt av Umeå kommun. Bolaget bildades 2013 och är Umeå kommuns aktör för deponering och omhändertagande av deponirest i kommunen med omnejd.

Vi som arbetar här är: 

Jörgen Aronsson        VD

 

Camilla Alnäs Driftkoordinator

 

Christer Lindkvist Projektledare

 

Lennart Strandman Driftledare

Gustaf Sjölund Marknadschef

 

Åsa Tykesson Nilsson Miljöstrateg

 

Per Granlöf   Driftledare


 

Ylva Lestander   MiljöingenjörStyrelsen består av följande:

Ordförande

Catarina Holmberg


Vice ordförande

Greger Knutsson


Ledamöter

Torgny ForssIgor JonssonÖrjan MikaelssonLars SandbergHans Weinehall


 

Organisationsnummer: 556911-1338

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats