Allmänt

Dåva D·A·C bedriver deponiverksamhet vid två anläggningar, Dåva deponi och avfallscenter samt Yttertavle deponi. Klicka på ett val i undermenyn ovan om du vill läsa mer om de olika anläggningarna.

Dåva D·A·C ansvarar också för kontrollen av kommunens nedlagda deponier, ca 40 stycken, runtom i Umeå kommun.

Dåva deponi och avfallsanläggning

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats