Välkommen till Dåva Deponi

och avfallscenter i Umeå AB!

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) har som bolag funnits sedan 2013, men avfallshanteringen på Dåvamyran norr om Umeå sträcker sig tillbaka till 1974.

Mycket har hänt på de dryga 40 år som gått och både kraven på avfallshantering och miljömedvetenheten i samhället har ökat. Vår affärsidé är att erbjuda långsiktigt och miljöriktigt omhändertagande av avfall, från behandling och återvinning till deponering.

På Dåva DAC tar vi hand om många typer av avfall. Några exempel är avfalls- och bioaskor, förorenad jord, olika restprodukter från industrin, deponirest från hushåll och verksamheter, asbest och sulfidjord. Det är spännande avfall där möjligheterna till återvinning ofta är stora. Vi arbetar med flexibla lösningar, för att kunna återvinna så mycket som möjligt. Det finns många fördelar med att utvinna metaller och sortera materialet rätt. Vi erbjuder även säker deponering av avfall som inte bör eller kan återvinnas.

Vår bredd är vår styrka och vi tar emot både icke-farligt och farligt avfall. Att ha en hög miljöprofil på våra tjänster är ett av våra främsta mål. Därför vill vi gärna komma in i ett projekt så tidigt som möjligt, det gynnar både oss och våra kunder. Dels kan vi då rent tekniskt lära oss mer om avfallet och möjliga behandlingar, dels ges tid för hantering av de kompletterande tillstånd som kan krävas. För dig som kund betyder det bättre villkor. Ju tidigare vi är med i processen, desto bättre!


Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats