Välkommen till Dåva Deponi

och avfallscenter i Umeå AB!

På Dåva DAC tar vi hand om många typer av avfall. Några exempel är askor, förorenad jord, sulfidjord och asbest samt restprodukter från industrin och deponirest från hushåll och verksamheter.

Vi arbetar med flexibla lösningar för att kunna återvinna så mycket som möjligt där så är möjligt. Vi erbjuder även säker deponering av avfall som inte bör eller kan återvinnas, både för farligt och icke-farligt avfall.

Vår bredd är vår styrka och att ha en hög miljöprofil på våra tjänster är ett av våra främsta mål. Vi vill gärna lära känna ditt avfall så tidigt som möjligt, det ger oss dels tid att lära oss mer om avfallet och möjliga behandlingar, dels tid för hantering av de kompletterande tillstånd som kan krävas. För dig som kund betyder det bättre villkor. Ju tidigare vi är med i processen, desto bättre!

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats