Behandling för deponering

Dåva D·A·C tar emot förorenat avfall som kräver behandling innan deponering.

Behandling kan tex innebära stabilisering, sortering eller samkaraktärisering av avfallet för att uppfylla de krav som ställs för deponering.Vi kan även hjälpa till med karakterisering av avfall samt mellanlagring i väntan på provsvar.

Kontakta oss för mer information.

Utsortering av metaller ur slagg.

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.