Avlämnarintyg krävs för elavfall

Dåva DAC erbjuder i samarbete med El-kretsen en mottagningsplats för elavfall från företag. Detta omfattar bland annat vitvaror, batterier, armaturer, lysrör och elektronik. För att du som företag ska kunna lämna elavfall till Dåva DAC krävs ett avlämnarintyg från El-Kretsen.

 

Varför avlämnarintyg?

Regeringen har infört de nya reglerna för att kunna kontrollera hur farligt avfall hanteras och transporteras inom landet. Det innebär att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera sin hantering av elavfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Genom avlämnarintyget tillser El-Kretsen att de uppgifter som ska rapporteras från insamlingen hämtas in på ett effektivt sätt och för dig som kund är fördelen att du kan förbereda uppgifterna innan du kommer till mottagningsplatsen. Väl här scannar vi av avlämnarintyget och får de uppgifter vi behöver.

Hur lämnar jag farligt avfall?

  • Börja med att ansöka om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats www.elkretsen.se/avlämnarintyg.
  • Intyget kommer per e-post, skriv ut och ta med det och elavfallet till vår anläggning inne på Dåva Företagspark.
  • Ge personalen här på Dåva DAC ditt avlämnarintyg och visa ditt farliga avfall. Personalen kontrollerar avlämnarintyg och avfall.
  • Lämna avfallet på anvisad plats.
  • Som avfallsproducent och transportör ska du också rapportera din hantering av det farliga avfallet till Naturvårdsverket. Se länk nedan.
  • För transport av farligt avfall kan det krävas anmälan eller tillstånd. Se länk nedan.

 

OBS! Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle. Har du olika avfallstyper eller kommer du lämna elavfall flera gånger? Kom därför ihåg att ta med dig ett nytt intyg vid varje tillfälle och för varje avfalltyp.

Bra att veta

Personalen här på Dåva DAC har rätt att neka dig att lämna ditt elavfall på anläggningen om du inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt 3§ 6 kap Avfallsförordningen.

Fyll i formulär för att ansöka om ett avlämnarintyg

På El-Kretsens webbplats finns ett formulär där du fyller i uppgifterna kring verksamheten och det farliga avfallet. Där finns också mer information om de nya reglerna.

www.elkretsen.se/avlämnarintyg Länk till annan webbplats.

Läs mer om rapportering av farligt avfall på Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/ Länk till annan webbplats.

… samt om El-Kretsens app ”Insamlare” där rapporteringen kan göras mot en mindre kostnad efter godkänt avtal:

https://www.el-kretsen.se/farligtavfall

Läs mer om transport av avfall på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/avfall/transport-av-avfall.html Länk till annan webbplats.

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.