Allmänt

Deponering av avfall görs av sådant som inte går att återvinna eller återanvända. Klicka på ett val i undermenyn ovan om du vill läsa mer om de olika delarna.

Vid anläggningen på Dåva D·A·C behandlas och deponeras farligt avfall, icke farligt avfall samt sulfidjord på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt.

  • Vi tar emot förorenat avfall som kräver behandling innan deponering. Läs mer om behandling.
  • Det farliga avfallet deponeras på en tät botten enligt NFS 2004:10 och kapslas in för en långsiktig slutförvaring. Läs mer om vår metod för deponering av farligt avfall.
  • Den nya deponin för icke-farligt avfall togs i drift 2009 då de nya reglerna för deponering på tät botten började gälla. Läs mer här.
  • Deponering av sulifidjord sker syrefritt under grundvattennivån för att motverka oxidering och utlakning av svavelsyra som uppstår då sulfidjorden får ligga öppet. Läs mer om sulfidjord här.
  • Yttertavle deponi är en inert deponi som tar emot överskottsmassor i form av jord och sten från schaktarbeten runt om i kommunen.

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.