Dåva deponi och avfallscenter

Dåva deponi är norra Sveriges modernaste avfallsanläggning för avfall som inte går att återanvända eller återvinna – och tar emot både farligt avfall och icke-farligt avfall för miljösäker deponering.

Vid anläggningen på Dåva D·A·C behandlas och deponeras farligt avfall, icke farligt avfall samt sulfidjord på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Det vatten som lakas ur avfallet tas om hand och renas innan det släpps till recipient. Anläggningen fungerar som regional resurs eftersom många kommuner valt att avsluta sina deponier. Våra deponiresurser gör anläggningen väl rustad för kommande marksaneringsprojekt som finns i länet med omnejd.

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer här Pdf, 53.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.se Länk till annan webbplats.